Japan Travel

ท่องเที่ยวในญี่ปุ่น

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว และจุดท่องเที่ยวยอดนิยมที่ต้องไปเยือน ทั่วประเทศญี่ปุ่น

โปรแกรมทัวร์เสริม สำหรับเข้าร่วมอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไป

ทัวร์ญี่ปุ่น แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เมืองเกียวโต

โปรแกรมนี้ ทุกท่านจะได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีการชงชา และวัฒนธรรมญี่ปุ่นไปพร้อมกัน
ยังร้าน TONDAYA ร้านชาเก่าแก่ที่อยู่คู่เมืองเกียวโตมาเกือบ 130ปี
และยังคงรักษาบรรยากาศอันเก่าแก่ของอาคารบ้านเรือน และพิธีการชงชาให้เราได้สัมผัส

ค่าบริการ ต่อ 1 ท่าน

¥5,000―¥6,300

(ราคานี้ไม่รวมค่ารถไปยังร้าน TONDAYA)

วันเดินทาง จนถึง วันที่ 28 ธันวาคม 2565 (ยกเว้นช่วงปีใหม่ 2021/12/28-2022/1/5)
เวลาเริ่มต้น ร้าน TONDAYA ร่วมตัวยังจุดนัดหมายก่อนเวลาเริ่มต้น 10 นาที
9:00 / 10:00 / 13:00 / 14:00 / 15:00
เวลาที่ระบุอาจมีเปลี่ยนแปลงอีก
ค่าธรรมเนียมในการยกเลิก จะเสียค่าปรับ นับตั้งแต่วันที่ชำระค่าโดยสาร จนถึงวันเดินทาง 14 วัน

*กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ค่าธรรมในการยกเลิกเปลี่ยนแปลง หรือที่ว่างสำรองอีกครั้ง

การสอบถามเพิ่มเติม・การสำรองที่นั่ง

สามารถสอบถามเพิ่มเติม หรือสำรองที่นั่งได้จากลิงค์ด้านล่าง

  • LINE
  • Facebook
  • e-mail