Japan Travel

ท่องเที่ยวในญี่ปุ่น

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว และจุดท่องเที่ยวยอดนิยมที่ต้องไปเยือน ทั่วประเทศญี่ปุ่น

แพ็คเกจทัวร์ เดินทางอย่างน้อย 1 ท่านขึ้นไป

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮิดะทาคายาม่า พร้อมโรงแรม + รถไฟ JR

เดินทางด้วยรถไฟชินคันเซ็น โตเกียว - นาโกย่า และ ต่อรถ นาโกย่า - ทาคายาม่า ด้วยไฟด่วนพิเศษ
หรือรถบัสไปกลับ ทาคายาม่า - ชิรากาว่าโกะ รวมโรงแรม

ค่าบริการ ต่อ 1 ท่าน

¥39,000―¥58,300

(รวมค่าโรงแรม 2 วัน 1 คืน ค่าอาหาร 2 มื้อ / ราคาที่แจ้งสำรองสำหรับ 2 คน ต่อห้อง)

วันเดินทาง จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
โรงแรม Hidatakayama Hotspa, Hoshokaku
ห้องพักสไตล์ญี่ปุ่น หรือ ห้องพักสไตล์ยุโรป
อาหาร 2 มื้อ เช้า/ เย็น สไตล์ญี่ปุ่น
ค่าธรรมเนียมในการยกเลิก จะเสียค่าปรับ นับตั้งแต่วันที่ชำระค่าโดยสาร จนถึงวันเดินทาง 20 วัน

*กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ค่าธรรมในการยกเลิกเปลี่ยนแปลง หรือที่ว่างสำรองอีกครั้ง

ตารางการเดินทาง(นี้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น สามารถเปลี่ยนแปลงได้)

วันที่ 1 สถานีโตเกียว 7:33 รถไฟHikari 633 9:14 -นาโกย่า- 9:39 รถไฟ Hida512:23 ทาคายาม่า
ลงย่านเมืองเก่าทาคายาม่า เดินเล่นถ่ายรูปเก็บเกี่ยวบรรยากาศ และพักผ่อนที่ทาคายาม่า
วันที่ 2 ทาคายาม่า 9:35 รถบัส 10:25 - เดินเล่น ถ่ายรูปชมมรดกโลกที่ ชิรากาว่าโกะ -
13:15 รถบัส 14:15 - ทาคายาม่า 14:42 รถไฟHida14 17:04-นาโกย่า-
17:36 Nozomi 36 สถานีโตเกียว 19:15

การสอบถามเพิ่มเติม・การสำรองที่นั่ง

สามารถสอบถามเพิ่มเติม หรือสำรองที่นั่งได้จากลิงค์ด้านล่าง

  • LINE
  • Facebook
  • e-mail