Site Policy

THAILAND Concierge และ Concierge NIPPON คืออะไร

ด้วยความคิดที่ว่า "ผ่านการเดินทาง สัมผัสวัฒนธรรมอันสวยงาม ของไทยและญีปุ่น" เราจึงหวังว่าจะได้เป็นสะพานเชื่อมต่อ สำหรับคนไทยที่ชื่นชอบประเทศญี่ปุ่น และคนญี่ปุ่นที่ชื่นชอบประเทศไทย ได้สานสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอันงดงาม ผ่านการท่องเที่ยว การเรียนรู้ และการใช้ชีวิต ของทั้งไทยและญี่ปุ่น

one-point

Marcel Proust เคยกล่าวไว้ว่า
"การเดินทางท่องเที่ยวที่แท้จริง ไม่ใช่แค่การค้นหาวิวทิวทัศน์ใหม่ๆ แต่คือการมองสิ่งเหล่านั้นในมุมมองใหม่ๆ ด้วย"

อย่างเช่น การเดินทางท่องเที่ยว ที่ไม่ใช่แค่การพุ่งความสนใจไปกับค่าบัตรโดยสารราคาถูก หรือท่องเที่ยวไปตามกำหนดการที่วางไว้เท่านั้น แต่ THAILAND Concierge หรือ Concierge NIPPON หวังว่าจะสามาถทำให้การเดินทางในครั้งนี้ คือการได้สัมผัสธรรมชาติอันสวยงาม การได้พบวัฒนธรรมที่แปลกใหม่ และทำให้ได้ค้นพบประสบการ์ณใหม่ๆ อันน่าประทับใจ หรือบางครั้งเรา อาจจะหลงลืมสิ่งสำคัญบางอย่างไป ให้เราได้ย้อนกลับมาหวนคิดถึงอีกครั้ง

จากวิกฤตสถานการ์ณโรคระบาดในปัจจุบัน ทำให้ประเทศไทยทีมุ่งเน้นพัฒนาขยายการท่องเที่ยวของประเทศ
ต้องประสบปัญหาและสูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจเป็นจำนวนมาก
แต่สิ่งที่ได้กลับมานั้น คือหาดทรายที่สวยงามขึ้น ขยะที่น้อยลง เต่าทะเลกลับขึ้นมาวางไข่บนชายหาด ธรรมชาติที่ค่อยๆ ฟื้นตัวกลับมาและเตรียมพร้อมที่จะเปิดประเทศให้ได้ชมความสวยงามอีกครั้ง

สำหรับไทย กับญี่ปุุ่นนั้น การท่องเที่ยวคืออะไร การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมคืออะไร เราควรทำอย่างไร เพื่อช่วยกันปกป้องรักษาธรรมชาติอันสวยงาม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันทรงคุณค่านี้เอาไว้
ซึ่งไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวเพียงเท่านั้น แต่คือการช่วยกันเผยแพร่ แลกเปลี่ยน วิถีการใช้ชีวิต การเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เราจึงได้จัดทำพื้นที่เล็กๆ นี้ขึ้นมา

one-point

จุดมุ่งหมายในการจัดทำ

พื้นที่นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้เพื่อคนไทยที่ชื่นชอบญี่ปุ่น และคนญี่ปุ่นที่ชื่นชอบเมืองไทย
ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สไตล์การเดินทางท่องเที่ยวรูปแบบใหม่
งานอดิเรก การใช้ชีวิตประจำวัน และการเรียนรู้
พร้อมช่วยกันปกป้องรักษาธรรมชาติอันสมบูรณ์ ทัศนียภาพอันสวยงาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันทรงคุณค่า ให้เก็บเป็นความภาคภูมิใจของทั้งสองประเทศไว้ด้วยกัน