Japan Travel

ท่องเที่ยวในญี่ปุ่น

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว และจุดท่องเที่ยวยอดนิยมที่ต้องไปเยือน ทั่วประเทศญี่ปุ่น

แพ็คเกจทัวร์ เดินทางอย่างน้อย 1 ท่านขึ้นไป

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮิดะทาคายาม่า พร้อมโรงแรม + รถไฟ JR

เดินทางด้วยรถไฟชินคันเซ็น โตเกียว - นาโกย่า และ ต่อรถ นาโกย่า - ทาคายาม่า ด้วยไฟด่วนพิเศษ
หรือรถบัสไปกลับ ทาคายาม่า - ชิรากาว่าโกะ รวมโรงแรม

ค่าบริการ ต่อ 1 ท่าน

¥39,000―¥58,300

(รวมค่าโรงแรม 2 วัน 1 คืน ค่าอาหาร 2 มื้อ / ราคาที่แจ้งสำรองสำหรับ 2 คน ต่อห้อง)

วันเดินทาง จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
โรงแรม Hidatakayama Hotspa, Hoshokaku
ห้องพักสไตล์ญี่ปุ่น หรือ ห้องพักสไตล์ยุโรป
อาหาร 2 มื้อ เช้า/ เย็น สไตล์ญี่ปุ่น
ค่าธรรมเนียมในการยกเลิก จะเสียค่าปรับ นับตั้งแต่วันที่ชำระค่าโดยสาร จนถึงวันเดินทาง 20 วัน

*กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ค่าธรรมในการยกเลิกเปลี่ยนแปลง หรือที่ว่างสำรองอีกครั้ง

GOTOトラベル対象商品。
再開時期は未定です。
旅行企画実施:株式会社日本旅行 国内旅行事業部

ตารางการเดินทาง(นี้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น สามารถเปลี่ยนแปลงได้)

วันที่ 1 สถานีโตเกียว 7:33 รถไฟHikari 633 9:14 -นาโกย่า- 9:39 รถไฟ Hida512:23 ทาคายาม่า
ลงย่านเมืองเก่าทาคายาม่า เดินเล่นถ่ายรูปเก็บเกี่ยวบรรยากาศ และพักผ่อนที่ทาคายาม่า
วันที่ 2 ทาคายาม่า 9:35 รถบัส 10:25 - เดินเล่น ถ่ายรูปชมมรดกโลกที่ ชิรากาว่าโกะ -
13:15 รถบัส 14:15 - ทาคายาม่า 14:42 รถไฟHida14 17:04-นาโกย่า-
17:36 Nozomi 36 สถานีโตเกียว 19:15

แพ็คเกจทัวร์ เดินทางอย่างน้อย 1 ท่านขึ้นไป

เที่ยวโอกินาว่า 3 วัน 2 คืน เดินทางด้วยสายการบิน SKYMARK

แพ็คเกจตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ฮาเนดะ - นาฮะ พร้อมโรงแรมที่พัก
วันที่ 2 พร้อมรถบัสทัวร์โอกินาว่า 1 วันเต็มๆ

ค่าบริการ ต่อ 1 ท่าน

¥42,500―¥106,000

(รวมค่าโรงแรม 3 วัน 2 คืน ค่าอาหาร 2 มื้อ และค่ารถบัสทัวร์โอกินาว่าในวันที่ 2)

วันเดินทาง จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
โรงแรม HOTEL YUQUESTA ASAHIBASHI
ห้องพักสไตล์ยุโรป (Non-Smoking room)
อาหาร อาหารเช้าสไตล์ยุโรป
ค่าธรรมเนียมในการยกเลิก จะเสียค่าปรับ นับตั้งแต่วันที่ชำระค่าโดยสาร จนถึงวันเดินทาง 20 วัน

*กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ค่าธรรมในการยกเลิกเปลี่ยนแปลง หรือที่ว่างสำรองอีกครั้ง

GOTOトラベル対象商品。
再開時期は未定です。
旅行企画実施:株式会社日本旅行 国内旅行事業部

ตารางการเดินทาง(นี้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น สามารถเปลี่ยนแปลงได้)

วันที่ 1 สนามบินฮาเนดะ 6:30 SKYMARK 511 9:30 -สนามบินนาฮะ
ท่องเที่ยวได้ตามอิสระ และเดินทางไปยังโรงแรมด้วยตนเอง
วันที่ 2 นาฮะ 8:15 รถบัส ANA Intercontinental Manza Beach Resort
ชม เรือ Submarine Jr.II รถบัสเกาะ Kouri-jima รถบัส สวนสัตว์น้ำ
Churaumi Aquarium(3 ชั่วโมง) รถบัส American Village รถบัส
20:30 - นาฮะ แยกย้ายกันพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 3 เดินทางไปสนามบินนาฮะด้วยตัวเอง สนามบินนาฮะ 16:55 SKYMARK 518 19:15 ถึงสนามบินฮาเนดะ

โปรแกรมทัวร์เสริม สำหรับเข้าร่วมอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไป

ทัวร์ญี่ปุ่น แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เมืองเกียวโต

โปรแกรมนี้ ทุกท่านจะได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีการชงชา และวัฒนธรรมญี่ปุ่นไปพร้อมกัน
ยังร้าน TONDAYA ร้านชาเก่าแก่ที่อยู่คู่เมืองเกียวโตมาเกือบ 130ปี
และยังคงรักษาบรรยากาศอันเก่าแก่ของอาคารบ้านเรือน และพิธีการชงชาให้เราได้สัมผัส

ค่าบริการ ต่อ 1 ท่าน

¥5,000―¥6,300

(ราคานี้ไม่รวมค่ารถไปยังร้าน TONDAYA)

วันเดินทาง จนถึง วันที่ 28 ธันวาคม 2565 (ยกเว้นช่วงปีใหม่ 2021/12/28-2022/1/5)
เวลาเริ่มต้น ร้าน TONDAYA ร่วมตัวยังจุดนัดหมายก่อนเวลาเริ่มต้น 10 นาที
9:00 / 10:00 / 13:00 / 14:00 / 15:00
เวลาที่ระบุอาจมีเปลี่ยนแปลงอีก
ค่าธรรมเนียมในการยกเลิก จะเสียค่าปรับ นับตั้งแต่วันที่ชำระค่าโดยสาร จนถึงวันเดินทาง 14 วัน

*กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ค่าธรรมในการยกเลิกเปลี่ยนแปลง หรือที่ว่างสำรองอีกครั้ง

การสอบถามเพิ่มเติม・การสำรองที่นั่ง

สามารถสอบถามเพิ่มเติม หรือสำรองที่นั่งได้จากลิงค์ด้านล่าง

  • LINE
  • Facebook
  • e-mail