News

ไปไทยเดือนเมษายนนี้! ไม่ต้องมีผลตรวจ RT-PCR ก่อนขึ้นเครื่อง!

2022.03.25

ข่าวดี เดือนเมษายน 2565

สำหรับท่านที่จะเดินทางตั้งแต่ 1 เมษายน เป็นต้นไป 

ไม่ต้องขอใบตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนขึ้นเครื่อง 

แต่ยังคงต้องจองโรงแรม เพื่อรอผลตรวจโควิด ที่เมืองไทย 1 คืนอยู่นะคะ 

สามารถติดตามประกาศได้จากสถานทูต ภายในอาทิตย์หน้าอีกครั้งค่ะ

 

เดินทางง่ายขึ้น ประหยัดภาระค่าใช้จ่าย แต่ยังไงก็ระวังสุขภาพกันด้วยนะคะ