News

การบินไทย ประกาศลดค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคมนี้

2023.07.25

สายการบินไทย (Thai Airways)

ประกาศลดค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงลงตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคมนี้ 

เดินทาง ระหว่าง ญี่ปุ่น – ไทย 

ชั้นประหยัด : 100 USD →  75 USD 

       ชั้นธุรกิจ : 120 USD →  100 USD 

ชั้น first class : 120 USD100 USD 

ค่าน้ำมันเริ่มลงเรื่อยๆ แล้ว  สนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะ

∗∗ สายการบินอื่นๆ ก็ลดราคาค่าธรรมเนียมน้ำมันเหมือนกันนะคะ ∗∗