News

Promotion! ใหม่ๆ กับสายการบิน Thai Airways / Hongkong Airlines

2023.05.26

ตั๋วโปรโมชั่นจำหน่ายถึง 31 พฤษภาคมนี้ 

เดินทาง ไป-กลับ พร้อมกัน  2 ท่านขึ้นไป 

กับสายการบินไทย

หรือ

ตั๋วราคาประหยัด จำหน่ายวันนี้ หรือจนกว่าที่นั่งจะหมด

ไปกรุงเทพ ต่อเครื่องที่ฮ่องกง จะรอในสนามบิน หรือ

จะแวะเที่ยวฮ่องกงอีกคืนสองคืนก็ไม่มีปัญหา 

กับสายการบิน Hongkong Airlines

สามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะ